Select Page

Filosofi

Filosofi

Skissen är först som en svag kontur i dimman. Man ser inte mycket, men man kan urskilja den grova formen. Denna är väldigt viktig. Är inte formen i dimman tillfredsställande så kommer den slutliga formen aldrig att vara det, hur man än försöker.

Det är en fråga om dimensioner och förhållanden mellan dessa som måste vara i perfekt balans. Skissen är med andra ord essensen.

 

“Perfektion är ett oåtkomligt begrepp, 

men man kan komma oerhört nära”

 

 

Inom träindustrin arbetas det i dagens läge mycket med kompositmaterial. Träfiber eller spån pressas samman med lim och syntetiska hartsar under högtryck och värme. Stabila skivor åstadkoms i varierande standardmått och utförande. Materialet blir billigare än trä, enklare att arbeta med, och tillgängligare.

Dock inte utan svagheter. Det framställda materialet är känsligt när man skruvar i det, sväller och förstörs i kontakt med vatten och väger förhållandevis mycket. Dessutom bidrar framställning av sådana material till en ökad last på miljön då miljöfarliga ämnen släpps ut i både luft och vatten vid tillverkningen. Samma miljöfarliga ämnen frigörs vid bearbetning av sådant material, det vill säga vid sågning, borrning och slipning.

Så är inte fallet med massivt trä.

“…handen och själen måste vara närvarande när man skapar något speciellt”

 

Trä är ett starkt och uthålligt material med varierande egenskaper beroende på träslag, och en inre skönhet som endast naturen kan framhäva. Inga två bitar trä kan någonsin vara identiska.

Det mest imponerande med trä som material är att det kommer från träd. Själva materialets skapelse är en organisk process. Det växer från jorden och innan det fälls medverkar det i att rengöra luften samt ger frukter eller nötter som är goda och nyttiga, både för människan och för djuren.

När träd fälls, klyvs det och torkas, och när det har torkat är det färdigt att bearbeta. Inga tillsatser, inga utsläpp, inga konstigheter.

Den första tanken brukar vara att man gärna skulle vilja behålla träden som träd och inte fälla dem för att använda dem som material. Logiken vill att det inte kommer bli några träd kvar om vi kontinuerligt fäller dem. Men detta är inte riktigt så.

“…handen och själen måste vara närvarande när man skapar något speciellt”

 

Trots att skogsindustrin är Sveriges största exportsektor, har Sveriges skogstillgångar fördubblats de senaste hundra åren. Detta är på grund av att tillväxten är större än avverkningen. I Sverige vet man att skogen är en fantastisk tillgång och därför säljer man träet, men ser till att skogen bevaras, mår bra och växer.

Träd fälls med omtanke för omgivande skog och för varje nedfällt träd planteras flertal nya. Detta gör att trä blir en potentiellt oändlig tillgång. Tar vi god hand om våra skogar och sköter avverkningen enligt alla konstens regler kommer vi kunna bygga i harmoni med naturen under lång tid framöver.

Detta tänket är inte bara bra för ekonomin som gynnas i stor skala, men i första hand för miljön. Få andra material är lika hållbara som trä, och hållbarhet råkar vara vår tids största utmaning.

“…handen och själen måste vara närvarande när man skapar något speciellt”

 

Trä är människans äldsta och trognaste vän. Trä var där när vi först kom till och har dess efter skyddat oss och värmt oss. Det har gett oss tak och väggar, bord och sängar, redskap och verktyg. Det har gett oss båtar och broar, dammar och kvarnar, mastar och vingar, samt musik instrument. Trä har även gett oss eld.  

Visst har trä också gett oss alla slags vapen från spjut till katapult, men trä bär varken ära eller skuld till människans avsikt. Det bara låter sig formas så som vi vill ha det.

Dock inte hursomhelst.

Träet uppskattar gärna att man tar hänsyn till dess naturliga egenskaper. Utan att känna till dessa kommer man inte långt med trä och det man gör blir inte långlivat. Men visar man hänsyn så spelar träet med och ger knappt något motstånd.